רו”ח תמיר שפירא – טיפים ותכנוני מס לסוף שנה

June 22 2023Cfao

רו”ח תמיר שפירא: טיפים ותכנוני מס לסוף שנה

רואה חשבון , רו”ח תמיר שפירא מסביר כעל מה שצריך לדעת על תכנוני מס לסוף שנה. טיפים והמלצות.

כשאתם פותחים עסק, אתם לוקחים על עצמכם אחריות, מסביר רו”ח תמיר שפירא. מעתה ואילך הנכם מנהלים של עסק ולפיכך עלכם להתנהל  כמנהלים ולהפסיק להיות “שכירים” בעסק של עצמכם.

מנהל בעסק הוא אינטגרטור כלומר עליו לפקח על הפעילות העסקית מלמעלה ולשאול את השאלות הנכונות את אנשי המקצוע (גם אם הם יועצים ולא שכירים בעסק שלו).

בעסק קטן  המנהל הינו “ואן מן שואו” כלומר : מנהל שיווק, מנהל כח אדם, מנהל כספים וכו’.

clock, money, growth - טיפים לסוף שנה. רו"ח תמיר שפירא.

על כן עליו להבין בכלליות במגוון רחב של אספקטים ולפיכך  לשאול את השאלות הנכונות ולקבל תשובות מהיועצים ולפעול כדי לנתב את העסק להצלחה.

רואה החשבון שלכם הינו כביכול משמש במובן מסויים כמנהל הכספים שלכם ולפעמים גם אם “נרדם” בשמירה עלכם להעיר אותו ולהיעזר בו  כדי שתוכלו לנתב את הספינה במעלה הזרם ולקבל את ההחלטות הנכונות בעסק.

במאמר זה בחרתי לגעת במספר נקודות (טיפים) שעלכם כמנהלי עסק לשים לב במהלך השנה ובמיוחד לקראת סוף השנה.

להלן הטיפים:

בדיקת ההוצאות המוכרות במס:

הוצאות קבועות:

אלו הן הוצאות שכל חודש קיימות בעסק ויש לבדוק שלא שכחתם להעביר אותן או חלק מהן למשרד הרו”ח למחלקת הנהלת החשבונות.

דוגמאות להוצאות אלו הינן: שכר דירה, חשמל, ארנונה, אינטרנט, סלולר ותקשורת, ריבית בנקים ולוחות סילוקין של ריבית על הלוואות שנטל העסק  וכו.

כמו כן: ביטוח מקיף חובה וטסט של הרכב המשמש את בעל העסק.

הקדמת הוצאות:

הוצאות שוטפות בעסק שהנכם מתעדים להוציא בתחילת השנה העוקבת הבאה  ניתן לשקול להקדימן.

דוגמאות להוצאות אלו הינן: שיווק ופרסום, השתלמויות, משרדיות ואחזקה וכו.

 

השלמת הפקדות לסוציאליות:

יש לבחון אם מקסמתם את ההפקדות לקרן השתלמות, פנסיה ואבדן כשר עבודה.

קרן השתלמות:

הפקדות לקרן השתלמות מהוות הוצאה מוכרת.

כעצמאים או בעלי חברה יש תקרה להפקדה.

תשאלו את הרו”ח אם מקסמתם תקרת  ההפקדה שהינה ביחס לרווח העסקי באותה שנת מס כפי שמגדיר החוק ולבצע הפקדה או השלמה להפקדות הקיימות לפני סוף השנה.

בכל מקרה לנושא קרן השתלמות ניתן להפקיד גם את המקסימום המוגדר בחוק שהינה כתלות ברווח או במשכורת בעל העסק והיתרה הלא מוכרת במס תהיה כהשקעה.

 

פנסיה:

הפקדות לפנסיה מהוות הוצאה מוכרת.

יש מינימום להפקדה ע”פ החוק (מי שלא מפקיד יכול כחלופה לשלם קנס של 500 ₪ בשנה).

יש להתייעץ עם הרו”ח לגבי התקרה המקסימלית לפקדה כדי למקסם את ההוצאת בעסק. ניתן לבצע השלמה לפני סוף השנה.

 

אבדן כשר עבודה.

קרן הפנסיה/ביטוח מנהלים כולל בתוכו אבדן כשר עבודה למקרה בו לא תכלו בסיבה זו או אחרת לעבוד.

יש לבחון אם יש להשלים הפקדה באופן עצמאי לאבדן כשר עבודה ולמקסם את הזכויות שלכם במקרה של אי יכולת לעבוד.

ההפקדה לעיל מהווה הוצאה מוכרת.

תרומות

שימו לב שסך תרומות שהופקדו בשנה צ”ל מעל  ל-200 ₪ (נכון לשנת 2023) כדי שיוכרו כהוצאה מוכרת באותה שנה.

כמו כן שימו לב שהתרומות שיוכרו הינן רק תרומות ששולמו למוסד ציבורי שמוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.(רשום על הקבלה מהמוסד הציבורי שנתרם – מוכר לצורך סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).

 

בדיקת המקדמות ששולמו למס הכנסה- “מי חייב למי”?

לקראת סוף שנה (וגם במהלך השנה) יש לשאול את הרו”ח — “מי חייב למי”? ולפיכך

מומלץ לבדוק אם שילמתם מספיק מקדמות למס הכנסה ביחס לרווח בפועל כפי שמשתקף מדוחות רווח וההפסד בפועל לאותה שנת מס.

במידה ולא שילמתם מספיק יש לדעת מהם הפרשי המס ואז מומלץ:

להשלים עד סוף ינואר של השנה העוקבת הבאה וכך לא יהיו ריביות והפרשי הצמדה

וכן תדעו לחסוך ולתכנן את תזרים המזומנים שלכם לקראת דרישת הפרשי המס שתגיעה ממס הכנסה כאשר יוגש הדוח בפועל ע”י רו”ח.

בדיקת המקדמות ששולמו לביטוח לאומי של עצמאיים – “מי חייב למי”?

גם בביטוח לאומי יש לבחון אם המקדמות משקפות את הרווח שמשתקף בדוחות שלכם בפועל.

בביטוח לאומי שלא כמו במס הכנסה לא ניתן להפקיד לאחר סוף שנה והפרשי המס ישולמו בדוח השנתי.

כדאי לבחון הגדלת המקדמות לפני סוף השנה שכן חלקן (52% מהווים הוצאה מוכרת למס הכנסה וכך למקסם את ההוצאות לצורך הפחתת המס בעסק).

מלאי

יש לבצע ספירת מלאי בסוף השנה תוך שימת לב שהמלאי נספר במחירי עלות הרכישה ולא שווי השוק שלו (הנמוך מבין השניים).

עלות המלאי שנספרה שגדולה מעלות המלאי שנספרה בסוף שנה קודמת תגדיל את הרווח והפוך.

 

בדיקת ההוצאות שלא הוכנסו

ישנם הוצאות “אפורות” שהעברתם למשרד הרואי חשבון ושלא רשמתן על גבי החשבונית מדוע קשורות לעסק או איך עוזרות להשיג הכנסה וכו.

לפיכך ייתכן שבמשרד רואי החשבון לא הכניס אותן לדוחות שלכם.

מומלץ לבדוק האם ישנם הוצאות שלא הוכנסו, ועונות להגדרה של הוצאה מוכרת ע”פ סעיף 17 לפקודת מס הכנסה. (הוצאה שעוזרת להשיג הכנסה) ולהכניסן כדי שתכלו לשלם פחות מס.

 

בדיקת מבנה ההתאגדות של העסק

יש להתייעץ עם רו”ח לגבי מבנה ההתאגדות של העסק ולבדוק אם עדיין הוא  מתאים ולא כדאי לשנותו כדי לחסוך במס.

שלושת צורות ההתאגדות השכיחות הינן:

עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע”מ.

יש לבדוק אם יש צורך בשינוי צורת ההתאגדות.

מעבר מצורה אחת לשניה יכולה לחסוך במיסים ולשדרג את יכולת העסק להתמנף, להשקיע והיא תשפיעה  באופן מיידי על תזרים המזומנים השוטף של העסק.

 לסיכום:

חשוב לעקוב ולבחון את העסק במהלך השנה ולקראת סוף שנה.

ממליץ לכם לעבור על הנקודות שציינתי לעיל וכך לוודא שאתם משלמים פחות מס. מגדילים את תזרים המזומנים שלכם ומתנהלים מיסויית  טוב יותר!!.

הכותב הוא: תמיר שפירא. רואה חשבון, דרויאנוב 5, (בית כלל), תל אביב

#רו"ח תמיר שפירא
Share: